Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Insta Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden CV-tietokannalle.

 1. Rekisterinpitäjä
  Insta Group Oy
  Sarankulmankatu 20
  33901 Tampere
  etunimi.sukunimi@insta.fi
  Puh: 020 771 7111
  Fax: 020 771 7100
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Johanna Syrjä
  Insta Group Oy
  Email: johanna.syrja@insta.fi
 3. Rekisterin nimi
  Insta Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Insta Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden omissa sähköisissä rekrytoinneissa. Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan tietonsa Insta Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8 §.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät kunkin avoimen työpaikan hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakija voi päivittää hakemuksen tietoja saamillaan tunnuksilla. Hakijan hakemusta säilytetään 18 kuukautta hakemuksen jättämisestä tai hakijan suorittamasta päivityksestä.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteinä on hakijan itsensä lisäksi mahdollisesti hakijan ilmoittamat suosittelijat sekä Insta Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden valintaprosessiin kuuluvat henkilöt.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä ja tallennetut tiedot on rajoitettu ainoastaan Insta Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden käyttöön. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman hakijan lupaa.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeudet ovat ainoastaan Insta Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden rekrytointiin ja valintaan osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin (LAURA™ -rekrytointijärjestelmä) tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.
 9. Tarkastusoikeus
  Henkilöllä on Henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on toteutettavissa Henkilötietolain 28 § mukaisesti.